Historie
 
Historie zemědělské usedlosti Myslivna sahá až do poloviny 19. století a je spjata se jménem šlechtického rodu Dejmů.

Budovy původně sloužily pro uskladnění ulovené zvěře a hostiny po lovech, později se zde choval dobytek.Po druhé světové válce byl statek znárodněn a přestavěn, od této doby se také na Myslivně začíná datovat tradice chovu koní.

V průběhu 60. až 80. let minulého století se podařilo vybudovat kvalitní chov anglického plnokrevníka, specializovaný na překážkové dostihy.

Po převratu v roce 1989 se tamní chov rozpadl, koně však z Myslivny nezmizeli. Plnokrevníky ve stájích vystřídali klusáci.

Od svého vzniku patří stáj Skree pod vedením trenéra Jaroslava Dobrovolného k nejvýznamnějším střediskům klusáckých koní v České republice.